Kontakt

Szanowni Państwo !

Zanim Państwo skorzystają z naszych usług prosimy o zapoznanie się z procedurami zamieszczonymi poniżej. Będziemy również prosili o wydrukowanie i wypełnienie "Oświadczenia o stanie zdrowia" i przyniesienie jej na badania. Możliwe jest też wypełnienie "Oświadczenia o stanie zdrowia" na miejscu. Wszelkie nasze działania mają na celu zabezpieczenie klientów i pracowników Poradni i zminimalizowanie możliwości zakażenia Covid-19.

Działamy w trzech punktach dzielnicy śródmieście:

W centralnym budynku przy ulicy Jedności Narodowej 117, gdzie znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora oraz większość gabinetów psychologicznych i pedagogicznych, gabinety do terapii pedagogicznej i logopedycznej oraz sala do zajęć grupowych.

Gabinet przy ulicy Spółdzielczej 2a -> mapa >>, w którym przyjmują psycholodzy i pedagodzy specjalizujący się w pracy z dziećmi młodszymi, gdzie można skorzystać z terapii psychologicznej i rozpoznać istotne zaburzenia rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa.

Gabinety przy ulicy Górnickiego 20 -> mapa >>, w których przyjmują psycholodzy i pedagodzy udzielający pomocy dzieciom starszym i młodzieży, gdzie można skorzystać z pomocy terapeutycznej z zakresu specyficznych trudności w nauce pisania, czytania i matematyki

WAŻNE  !!!

Jak zarejestrować się na badania - proszę zapoznać się z zakładką "Rejestracja".

Kliknij w zdjęcie, zobaczysz więcej

Adres siedziby:  

ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław

tel.: (71) 798 68 29

fax: (71) 798 43 29

e-mail: sekretariat.ppp2@wroclawskaedukacja.pl

ePUAP: /PPP2Wroclaw/SkrytkaESP 

Sekretariat Poradni czynny w godzinach:

INFORMACJE TELEFONICZNE udzielane są w godzinach 8:00 do 16:00 od poniedziałku do czwartku

Kontakt mailowy:

Biel Anna 

Drzewiecka Milena 

Boniecka-Konieczna Nina 

Eaton Aneta 

Haas Edyta 

Zielińska-Gabalewicz Jadwiga 

Mackiewicz Aleksandra 

Sierańska Justyna 

Kosiarz Beata 

Kowalska_Anna  

Mieszała Karolina 

Ostańkowicz Irena 

Owczarek Kamila 

Pawełczyk Anna 

Domaradzka Anna 

Rudyk Beata 

Węgrzyn-Matulewicz Aleksandra 

Zelman Iwona 

Anna.Biel@wroclawskaedukacja.pl

Milena.Drzewiecka@wroclawskaedukacja.pl 

Nina.Boniecka-Konieczna@wroclawskaedukacja.pl

Aneta.Eaton@wroclawskaedukacja.pl 

Edyta.Haas@wroclawskaedukacja.pl 

Jadwiga.Zielinska-Gabalewicz@wroclawskaedukacja.pl 

Aleksandra.Mackiewicz@wroclawskaedukacja.pl 

Justyna.Sieranska@wroclawskaedukacja.pl 

Beata.Kosiarz@wroclawskaedukacja.pl 

Anna.Kowalska01@wroclawskaedukacja.pl 

Karolina.Mieszala@wroclawskaedukacja.pl 

Irena.Ostankowicz@wroclawskaedukacja.pl 

Kamila.Owczarek@wroclawskaedukacja.pl 

Anna.Pawelczyk@wroclawskaedukacja.pl 

Anna.Domaradzka@wroclawskaedukacja.pl 

Beata.Rudyk@wroclawskaedukacja.pl 

Aleksandra.Wegrzyn-Matulewicz@wroclawskaedukacja.pl 

Iwona.Zelman@wroclawskaedukacja.pl 

Konsultacje Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 we Wrocławiu:

poniedziałek:  9:00 do 11:00

czwartek:     13:00 do 16:30

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, w formie tradycyjnej, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie.

Skargi i wnioski przyjmowane są:

czwartek w godzinach 13:00 – 16:00

Dane Inspektora Ochrony Danych


Inspektor Ochrony Danych:

Tomasz Grzybowski

e-mail: inspektor@coreconsulting.pl


Zastępca Inspektora Ochrony Danych:

Kamila Maciejewska

e-mail: k.maciejewska@coreconsulting.pl