Diagnoza Wyższych funkcji słuchowych metodą Neuroflow

„Mamo, tato, usłysz/wysłuchaj/ zrozum /mnie”!


Rodzicu, jeśli zauważyłeś u swojego dziecka następujące objawy:

 • ma krótki okres utrzymania uwagi,

 • szybko rozprasza się, wyłącza, źle funkcjonuje w hałaśliwym otoczeniu w dużej grupie, jak klasa szkolna, a znacznie lepiej w sytuacji 1 na 1

 • łatwo się męczy podczas czynności wymagających długotrwałego słuchania, długich rozmów,

 • w reakcji na głośny, niespodziewany hałas, często jest przestraszone i zdenerwowane, zakrywa uszy rękami, aby zmniejszyć jego odbiór, jest nadwrażliwe na niektóre dźwięki,

 • mimo uważnego słuchania ma trudności ze rozumieniem i zapamiętaniem długich, skomplikowanych poleceń, instrukcji słownych szczególnie tych wymagających realizacji jakiś czas później, często prosi o powtórzenie informacji,

 • ma trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, brakuje mu słów podczas wypowiedzi, jego słownictwo jest ubogie, a mowa monotonna,

 • ma trudności z nauką wierszy na pamięć, piosenek , z liczeniem, nauka tabliczki mnożenia, posługiwaniem się alfabetem, z zapamiętaniem dni tygodnia i miesięcy, dat, godzin, adresów, numerów telefonów

 • wolno reaguje na informacje słuchowe, jakby potrzebowało więcej czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji,

 • w szkole pozostaje na uboczu, ma niską samoocenę, często bywa rozdrażniony

 • ma trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy jak np. p/b, k/g, t/d i błędnie je zapisuje,

Zgłoś się na badanie przetwarzania słuchowego w naszej Poradni


Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

1. Szczegółowy wywiad - provider Neuroflow. zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji

2. Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.

3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:

 • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe

 • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych

 • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

4. Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje:

 • jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane

 • co badają poszczególne testy

 • jakie wyniki uzyskało dziecko

Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka.Na Raporcie znajdzie się także odręcznie wpisana przez providera analiza wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz innych terapeutów dziecka informacje.

Raport z naszego badania oznaczony jest logiem Neuroflow, zawiera unikalny kod diagnozy, który znajduje się w ramce nad nazwiskiem dziecka, podpisany jest przez certyfikowanego providera Neuroflow, tzn. system drukuje imię i nazwisko providera wraz z numerem jego certyfikatu.

5. Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:

 • wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)

 • cenie każdego z etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)

 • roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych

 • zobaczą demonstracyjny, skrócony trening, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.

6. Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

Opracowała Milena Drzewiecka