Holistyczna opieka małego dziecka

W naszej Poradni zapewniany holistyczną opiekę małego dziecka. Każdy rodzic zgłaszający się z indywidualnymi potrzebami, otrzyma fachową pomoc w postaci interdyscyplinarnej diagnozy poziomu rozwoju swojego dziecka a następnie zostanie ukierunkowany na właściwą pomoc terapeutyczną. Wczesna diagnoza małego dziecka ma kluczowe znaczenie dla kolejnych etapów jego rozwoju.

Nasza kadra pracuje w odpowiednio wyspecjalizowanych zespołach diagnostyczno-terapeutycznych według potrzeb dziecka i rodzica.

Diagnoza przeprowadzana jest przy użyciu najnowszych narzędzi diagnostycznych a nasi pracownicy stale uczestniczą w kursach doskonalących i podnoszących ich kwalifikacje.

Widząc rosnące trudności dzieci z utrzymaniem właściwego poziomu koncentracji oraz odbieraniem komunikatów słuchowych, jako pierwsza poradnia psychologiczno-pedagogiczna we Wrocławiu ukierunkowaliśmy część swoich działań na diagnozę dzieci z takimi deficytami. Jednoczesna diagnoza logopedyczna i przetwarzania słuchowego umożliwia rodzicom podjęcie działań terapeutycznych w domu.

Wieloletnie doświadczenie i najnowsza wiedza utwierdza nas w przekonaniu, że jednym z kluczowych elementów prawidłowego rozwoju dziecka jest praca z ciałem poprzez ruch i stymulowanie odpowiednich obszarów sensorycznych. Zapewniamy na terenie poradni diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej oraz terapię Neurotaktylną.

Rozwój poznawczy powinien iść w parze z prawidłowym rozwojem emocjonalno-społecznym dziecka. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rodziców zostało uruchomione specjalne wsparcie psychologiczne rodzin małych dzieci.

Ważne jest dla nas, aby zgłaszający się do nas rodzice mieli możliwość skorzystania z pomocy, która jest bezpłatna i najwyższej jakości.

Opracowała Aleksandra Mackiewicz