O poradni

Nasza Poradnia

Rok założenia: 1993

Poradnia udziela specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży na wszystkich etapach rozwoju i edukacji. Poradnia wspiera rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i nauczania młodego pokolenia. Zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług, przyjazną atmosferę i poszanowanie praw dzieci i rodziców.

Usługi poradni są nieodpłatne!

Kliknij w zdjęcie, zobaczysz więcej
Misja

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 we Wrocławiu jest placówką publiczną, położoną w dzielnicy Śródmieście, gdzie poziom i styl życia jest dość zróżnicowany pod wieloma względami. Placówka dostosowuje się do potrzeb każdego klienta i udziela rzetelnej i skutecznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej i edukacyjnej. Obejmuje wieloaspektową opieką dzieci od pierwszych miesięcy życia do ukończenia edukacji w szkole ponad podstawowej. Zespół specjalistów dba o dobro klienta, zapewniając mu poszanowanie jego praw, dyskrecję, wsparcie w podejmowaniu ważnych dla niego decyzji oraz pomoc w sytuacjach trudnych.

Poradnia wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, wspierając je poprzez różnorodną działalność. Pod swoją opieką mamy około 21000 dzieci i młodzieży z 60 placówek mieszczących się w naszym rejonie (żłobki, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły podstawowe: publiczne i niepubliczne; licea oraz placówki integracyjne i specjalne.

Około 10% populacji każdego roku korzysta z usług naszej poradni.

Wizja

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 jest placówką, w której szanuje się prawo każdego człowieka do wyrażania swoich myśli, poglądów, wyboru określonej drogi życiowej. Jest placówką, w której wszechstronnie przygotowana kadra wykazuje się kreatywnością, otwartością i zrozumieniem wobec potrzeb osób zwracających się o pomoc, dlatego też systematycznie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje, tak by możliwa była efektywna realizacja różnych, także nowych form pomocy odpowiadającej rosnącym oczekiwaniom naszych klientów. Dodatkowo ważnym celem jest stworzenie miejsca bezpiecznego i przyjaznego dziecku. Jest miejscem, w którym dba się o życzliwą atmosferę, rzetelną komunikację w zespole oraz dobrą organizację pracy.

Poradnia realizuje swoje zadania we współpracy z placówkami oświatowymi, placówkami służby zdrowia, instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz organami samorządowymi. Współpracuje również ze szkołami wyższymi (Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Politechnika Wrocławska – realizacja praktyk studenckich).